Hızlı İletişim Formu

Hizmetler
Faturalama ve Ücretlendirme
Müşteri İlişkileri ve Yönetimi
İş Zekası
Ara Katman
Katma Değerli Servisler

Proje Yönetimi

Yazılım projelerinde kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin biçimde gerçekleşmesi için insan, araç-gereç, materyal gibi kaynakların planlanması, yönetilmesi ve kontrol edilmesi için Agile veya Waterfall proje yönetim metodolojilerini kullanarak kendi proje yönetim ofisi ekiplerinize dışarıdan destek sağlıyoruz.

KG Teknoloji olarak proje hedeflerine ulaşırken performans, maliyet, zamanlama ve kalite yönetimini elden bırakmayız. Planlamamızı bu kriterlere göre yaparken aktivitelerimizin uygunluğunu da bu unsurlara göre denetleriz. Projelerimizi zamanında ve bütçe kıstasları içerisinde tamamlarken performans gereklerini de en iyi şekilde yerine getirmeyi görev sayarız. Proje yönetiminde başı çeken performans, maliyet, zaman ve kalite hedeflerine sorunsuz bir şekilde ulaşabilmek için kaynakları doğru yerlere yönlendirerek, baştan itibaren verimli bir program kurgularız, proje dinamiklerini ise düzenli olarak kontrol ederiz. Böylece çıkabilecek problemlere karşı önlemimizi sistemin en başından alırız.

Tüm bu süreçlerin tanımlanması, planlanması, analizi, kontrolü, denetimi ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir. Her aşamada olduğu gibi proje yönetiminde de kurumunuzun hedeflerine odaklanan çalışanlarımız, bilgi, beceri ve donanımlarıyla hata payını en aza indirirler.

Hizmetler
Faturalama ve Ücretlendirme
Müşteri İlişkileri ve Yönetimi
İş Zekası
Ara Katman
Katma Değerli Servisler